Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mitől szánhúzó egy szánhúzókutya?

 

Az SHC Siberian Husky Club Deutschland tenyésztői szabályzata

 
 A 2008 évi FISTC Szánhúzókutyás Európa Bajnokságon a szibériai huskykkal futó német versenyzők 3 aranyérmet és 3 dobogós helyet szereztek.  Az ugyancsak 2008 évi svédországi WSA Sprint és Middistance Kutyaszánhajtó Világbajnokságon 6 aranyérmet és 11 dobogós helyet értek el szibériai huskyjaikkal a német sportolók. Mindezeken kívül több aranyérmes és dobogós helyezett versenyző is német tenyésztésű szibériai husky kutyákkal futott…
 

 

 „Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan ….”

 

Mintegy 30 évvel ezelőtt egy kanadai jogi vita kapcsán feltették a következő kérdést Dr. Roland Lombard amerikai állatorvosnak, a fajta legendás hírű szakértőjének, az ISDRA International Sled Dog Racing Association egyik megalapítójának. „Mivel a szibériai husky szánhúzókutya, és nekem van egy szibériai huskym, akkor úgy is mondhatom, hogy van egy szánhúzókutyám.”Doc Lombard nagyon határozottan azt válaszolta, hogy „nem”, majd a válaszát megindokolta.

 „Az a tulajdonság, ami a kutyát szánhúzókutyává teszi, nem látható, nem tapintható és nem mérhető. E nélkül azonban a kutya elveszíti az értékét és az északi származására való hivatkozását. Ez a tulajdonság a futásért, a húzásért és a sebességért való, mindhalálig tartó elkötelezettség. Sajnos, ez a tulajdonság csak munka közben tesztelhető…. És sajnos, ha az ember a szelekció során lemond erről a tulajdonságról, akkor nagyon kevés generáció alatt örökre elveszíti azt.”

A hatályos AKC standard, valamint az FCI Nr. 270/02.02.1995./GB számú standardje értelmében „a szibériai husky gyors és könnyű lábú, jellemzően szabad és kecses mozgású, középtermetű munkakutya, amely eredeti feladatát hámba fogva, könnyű terhek nagy távolságokra való elszállításával teljesíti. Testfelépítése és testének arányai az erő, a sebesség és a kitartás egyensúlyát tükrözik”.

 

Kép


 

De mitől is lesz szánhúzó egy szánhúzókutya? Milyen a hatékony mozgás? Ezt elég nehéz leírni annak, aki még sosem látott valóban könnyű léptű kutyát. Minél több munkát fektet ugyanis a kutya az előrehaladásba, annál több energiára van szüksége. Az ember hajlamos arra, hogy a legkeményebben dolgozó kutyáját kiemelten kezelje, pedig egyáltalán nem biztos, hogy az a kutya a legjobb a csapatban. Sok kutyának azért kell keményebben dolgoznia, hogy kompenzálni tudja a testfelépítéséből adódóan alacsony hatékonyságú mozgását. Sokszor előfordul, hogy egy fogatban éppen a leggyorsabb kutya nem tudja bizonyítani a képességeit, mivel a többi kutya csak lassúbb sebességre képes. Ezért a leggyorsabb kutya csak akkor fog keményen dolgozni, ha egy gyorsabb fogatba kötik be, vagy pedig hatékonyabb edzéssel sikerül megnövelni az egész csapat sebességét.

 

 Kecses mozgású munkakutya

 

 A szibériai husky fajta az 1960-as években került meghonosításra Európában.  Az első szibériai huskykat 1965-ben Helge Ingstad norvég archeológus importálta Alaszkából. Később, 1966-ban a fajta Franciaországban, majd 1967-ben Németországban is honosításra került. 1968-ban megalakult a Deutsche Club Für Nordische Hunde (DCNH), amely a Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) FCI tag német tenyésztői csúcsszervezeten belül 25 északi kutyafajta, köztük a szibériai husky tenyésztését is felügyelte. A DCNH fejlődésnek indult, és a 90-es évek végére már 2100 tagot és mintegy 11 ezer kutyát számlált.

A 70-es években Európában is elkezdődtek és gyors népszerűségre tettek szert a kutyaszánhajtó versenyek. A német versenyzők igyekeztek a legjobb szibériai huskykat tenyészteni, de a tenyésztés során szembekerültek a DCNH korlátaival. A kiállítási ringben nem vizsgálható lényegi tulajdonságokat a tenyésztési engedélyek kiadásánál a DCNH küllembírói nem vették figyelembe, vagy ha igen, akkor a meglétüket sokszor kifejezetten negatívumként értékelték. A szibériai husky fajtának az egyedüli tenyésztési kritériuma - a könnyen szemrevételezhető külső ismertetőjegyeken kívül - a csípőizületi diszplázia (HD) szűrővizsgálata és az esetleges szemvizsgálat megfelelő eredménye volt. Nem számított a szánhúzó kutya teljesítőképessége, az izomrostok minősége, az egészséges immunrendszer, az optimális anyagcsere és a teljesítőképességet megalapozó keringési rendszer sem. Nem vizsgálták a megfelelő mentális adottságokat, köztük elsősorban a munkakedvet és a kitartást. A szánhúzó munkában legkitartóbb és leggyorsabb szibériai huskyk tenyésztői és tulajdonosai ezért 1991-ben megalakították a Német Szibériai Husky Klubot, az SHC Siberian Husky Club Deutschland-ot.

 

Kép

A'Sven Bomwollen of Frankonia Power

 

 Az SHC-nak jelenleg több mint 350 tagja van, és a VDH és az FCI keretein belül a szibériai husky fajta törzskönyvvezető tenyésztői egyesületeként működik. A Klub célja az, hogy tagjai a standardnek megfelelő fizikai és mentális adottságokkal bíró kutyákat tenyésszenek, olyan kutyákat, amelyek egyidejűleg kifejezett munkakedvvel és megfelelő teljesítőképességgel is rendelkeznek – vagyis kiváló szánhúzó munkakutyák. Ennek a célnak a teljesíthetősége érdekében az SHC a tagjaitól az átlagosnál magasabb szintű kutyatartást, felelősségteljes tenyésztést és az utódok optimális felnevelését követeli meg. A tenyésztői tanácsadás és a tenyésztői felügyelet ellátása a speciálisan erre képesített tenyésztési felügyelők (Zuchtwart) feladata, akik egyben a tenyésztés feltételeit, a kennelek állapotát is rendszeresen ellenőrzik. A tenyésztési engedély kiadásának a követelményei a tenyésztési célnak felelnek meg. A szán előtt végzett munkán kívül semmi más nem alkalmas a szánhúzókutya jellembeli tulajdonságainak a tesztelésére.

 

Tesztelni csak a szán előtt lehet!

 

 Az SHC szabályzata a munkára való alkalmasság teszteléséhez kétféle igazolási lehetőséget tartalmaz. A munkaigazolás könnyen megszerezhető, a teljesítményigazoláshoz azonban számottevő versenyeredményeket is fel kell mutatni. Önmagában véve sem a munkaképesség igazolása, sem pedig a megfelelő küllemi bírálat nem elégséges az SHC tenyésztési engedély megszerzéséhez, a kettő együttesen működik.

 

 Az SHC évente rendez tenyészszemléket, amelyeken minden VDH és FCI törzskönyvvel rendelkező szibériai husky részt vehet. A tenyészszemléken fajtaspecifikus, vizsgázott és tapasztalt szakemberek bírálnak. Egy munkaigazolással rendelkező, de csak „jó” küllemi minősítésű szibériai huskyt csak olyan párral szabad pároztatni, amelyik nemcsak munkaigazolással, hanem legalább „nagyon jó” vagy „kitűnő” minősítéssel rendelkezik. És hasonló módon: ha egy „kitűnő” küllemi minősítésű szibériai husky nem tudja megszerezni a munkaigazolást, akkor nem javasolják tenyésztésre (illetve az utódai felülbélyegzett törzskönyvet kapnak). Azt a kutyát, amelyik általános munkaigazolással rendelkezik, csak olyan kutyával szabad pároztatni, amelyik legalább a szánhúzó munkaigazolást megszerezte. A munkára nem alkalmas, de küllemileg tetszetős állatokat „show quality” minősítéssel látják el.

A munkaigazolást és a teljesítményigazolást az érintett kutyák törzskönyvébe bevezetik. A következőkben ismertetjük az SHC munkavizsga-szabályzatát, ami az eredeti szabályzat rövidített fordítása. A cikkhez mellékelt képeken „nagyon jó” (sehr gut) vagy „kitűnő” (vorzüglich) küllemi minősítésű, munkavizsgával és teljesítményigazolással rendelkező szibériai huskykat mutatunk be. A tenyésztési célok és az eszközök hitelességét a német sportolók és a német tenyésztésű szibériai huskyk sikerei igazolják.

 

Az SHC szabályzata a szibériai huskyk munkavizsgájának feltételeiről

 

 A munkaigazolás (AN) egy jellem- és tulajdonságbeli vizsga igazolása. A szibériai huskynak, mint szánhúzó munkakutyának az egyik jellemző tulajdonsága a húzómunka végzésére való erős belső késztetés. Ezt a tulajdonságot nem lehet egy tenyészszemle keretében elbírálni, ennek megléte vagy hiánya csak folyamatosan végzett húzómunka esetén állapítható meg. A jelen szabályzatban munkavégzésre előírt minimális távolság a szibériai husky képességeihez mérten csekély. A gyorsaságot és a kitartást a munkaigazolás nem bizonyítja.

A Klub kétféle munkaigazolást ad ki: általános munkaigazolást (AA) és szánhúzó munkaigazolást (AS). Az AA általános munkaigazolás kiadásának feltétele legalább 100 km dokumentált húzómunka elvégzése szánhúzó versenyeken, ebből legalább egy rendezvény havas kell, hogy legyen. Az AS szánhúzó munkaigazolás kiadásának feltétele legalább 100 km dokumentált húzómunka elvégzése a szán elé befogva, egyazon télen át. A 4-kutyás osztályban versenyző kutyák esetében az AS igazolás akkor adható ki, ha a havon teljesítendő 100 versenykilométert maximum két éven belül lefutják.

 

Teljesítményigazolást (LZ) azok a szibériai huskyk kapnak, amelyek havon, szán elé befogva az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtanak. A sportkategóriák szerint a következő igazolások adhatók ki: sprint, ezen belül pulka, síjöring, 2-es fogat, 4-es fogat, 6-os fogat, 8-as fogat, open fogat; valamint distance, ezen belül pulka, 4-es fogat, 6-os fogat és open fogat. Azok a kutyák, amelyek az LZ igazoláshoz tartozó feltételeket teljesítik, egyidejűleg külön vizsga nélkül az AS igazolást is megkapják. Az LZ igazolás szempontjából minden hivatalosan megrendezett havas kutyaszánhajtó verseny dokumentált eredménylistája értékelésre kerül. A zártkörű versenyek az időlimit-korlátozással vehetők figyelembe. A kutyák futhatnak vegyes csapatban is, de a csapatnak legalább a fele az FCI standardnak megfelelő regisztrált szibériai huskykból kell, hogy álljon. Az értékeléshez a kutyának be kell érkeznie a célba. Csak azok a versenyek értékelhetők, amelyek esetében az alábbi minimális pályahosszak és minimális versenyzői létszám-kritériumok teljesülnek:

Sprintversenynél a pulka és a síjöring kategóriákban minimum 11 km és legalább 5 résztvevő a követelmény. A 2 kutyás fogatnál 6 km és 10 résztvevő, a 4 kutyás fogatnál 7,5 km és 20 résztvevő, a 6 kutyás osztályban 11 km és 15 résztvevő, a 8 kutyás kategóriában 16 km és 6 résztvevő, végül az open (9-nél több kutyás) fogat esetében 18 km és legalább 5 résztvevő jelenléte szükséges. Kétnapos distance verseny esetében összesen legalább 70 km, háromnapos distance verseny esetében összesen legalább 100 km megtétele kötelező. Kategóriánként minimum 5 résztvevő megléte szükséges. A résztvevőknek a versenyt teljesíteniük kell.

 

Az előírt időlimit a következő. Nyílt versenyek esetében az első három leggyorsabb versenyző átlagos összesített futamidejének az 1,25-szörösét, zártkörű versenyeken az első leggyorsabb versenyző átlagos összesített futamidejének az 1,1-szeresét teljesíteni kell. Világszínvonalú (a világ legjobb versenyzőinek bizonyított részvételével lebonyolított) distance versenyek esetében a teljesítményigazolás kiadásához elegendő a célvonal átlépése, vagyis a verseny befejezése. A sprint és a distance teljesítményigazolást akkor lehet kiadni, ha a kérelmező egy szezonban legalább három versenyen, vagy pedig több szezonban legalább öt versenyen a meghatározott időlimiten belül teljesített. Az időlimit mértékét a sporttanács javaslata szerint az SHC évente határozza meg.

Valamikor régen a szibériai husky a szánhúzó versenyek sztárja volt. Kb. 40 évvel ezelőtt elég volt két „szuper” szibériait betenni egy fogatba ahhoz, hogy az ember a győztesek közé kerüljön. Ma már igen megfogyatkozott az a szibériai husky állomány, amelyik a munkában és a sportban is használhatónak mondható. Leigh Gilchrist amerikai tenyésztő találó hasonlatával szólva:

 „Jobb esélye van annak, hogy az ember az olimpiai versenyzők körében találjon egy Miss Universe-t, mint hogy a Miss Universe verseny résztvevői között felleljen egy olimpikont. A látvány csak szűk részét jelenti az olimpiai alkalmasságnak.”

 

Kép

Petruschka's Storm

 

Napjainkban egyre nagyobb nehézségekbe ütközik a versenyképes szibériai husky kutyák tenyésztése, mivel a zárt törzskönyvi rendszerben elérhető génkészlet az évtizedek veszteségei miatt nagyon beszűkült. (A nem regisztrált szánhúzó kutyafajták esetében a rendelkezésre álló lehetőségek szinte korlátlanok.) Ez idő szerint az SHC a világ egyedüli olyan tenyésztői szervezete, amelyik a szibériai husky fajta tenyésztési engedélyének a kiadását munkavizsga teljesítéséhez köti.

 

                                                                      Czövek Zsuzsanna és Verla Zsófia

                                                                                                

 

Felhasznált irodalom:

Susan Gilchrist: What makes a Racing Dog (www.siberiansusa.com/Siberians_USA/Susan_Gilchrist.html)

Gabriele Blümke: Der Siberian Husky(www.reebooks-kennel.de/Hunde/hunde.htm)

SHC Siberian Husky Club Deutschland: Zuchtordnung (SHC-ZO) – Stand 01.01.2006

Siberian Husky Club Deutschland (SHC) 2006. V. 13.-i határozata a munkaigazolás (SHC-AN) és a teljesítményigazolás (SHC-LZ) kiadásának feltételeiről

 

 

 

 

 
 

 

 

free counter